Aanmelden bij het Actief College

Als u uw zoon of dochter voor het Actief College lopende het schooljaar wilt inschrijven, kunt u samen met uw kind een afspraak maken met de teamleider. Voor plaatsing in leerjaar 1 en 2 (de onderbouw) is dit de heer Damen en voor leerjaar 3 en 4 (de bovenbouw) de heer Boogaard.

Wilt u voor het aanmelden onderstaande tekst doorlezen!

Plaatsing Actief College – Passend onderwijs zorgleerling
In het kader van de wetswijziging Passend onderwijs heeft het bestuur van het Actief College zorgplicht. Het bestuur wordt daarin bijgestaan door het samenwerkingsverband VO Hoeksche Waard.
Dit houdt in dat wanneer de school van mening is, dat wij niet tegemoet kunnen komen aan de opvoedings- en/of onderwijsbehoefte van uw kind, wij ons standpunt op schrift zullen stellen en samen met het samenwerkingsverband VO Hoeksche Waard voor uw kind een school zoeken waar uw kind wel passend onderwijs  kan krijgen.
Voorwaarde is, dat het dossier van de leerling volledig moet zijn.

U dient een keuze te maken uit twee wijzen van aanmelden:

  1. Voor het aanmelden van een leerling die geen speciale behoefte heeft, kunt u onderstaand aanmeldingsformulier (reguliere leerling) invullen.
  2. Voor het aanmelden van een leerling die extra zorg en begeleiding op een school voor voortgezet onderwijs nodig zal hebben om het leerproces te kunnen volgen, download u onderstaand  aanmeldingsformulier (zorgleerling).

Naast het aanmeldingsformulier moet er ook een kopie van een ID-bewijs ingeleverd worden.
Hoe maak je een veilige kopie van een ID-bewijs.

Indien u  vragen heeft over de inschrijving kunt u contact opnemen met mevrouw Appel. Zij is op de administratie bereikbaar op dinsdag-, woensdag- en vrijdagochtend (0186-612130).

 

Laatste wijziging op 4 juni 2018