Ouders, verzorgers en leerlingen gezocht voor de MR


OUDERS EN/OF VERZORGERS GEZOCHT VOOR DE MR VAN HET AC!


Geachte ouders, verzorgers,

Iedere school heeft een medezeggenschapsraad, ook wel MR genoemd. In deze MR zitten twee leerlingen, twee ouders/verzorgers en vier personeelsleden.
Per volgend schooljaar zal het Actief College een eigen MR hebben, die zal overleggen met de directeur van het AC over zaken die alleen het AC betreffen.

Wat is de rol van de  MR?
De MR is een wettelijk verplicht orgaan dat overleg heeft met de directie van de school over allerlei belangrijke zaken. Denk aan het leerlingenstatuut, de schooltijden, de lesroosters, het schoolplan en beleidstukken. Over sommige stukken moet de MR advies uitbrengen en bij andere stukken moet de MR instemmen.

Wat wordt er van u verwacht?
Er zullen per jaar een stuk of zes MR-avondvergaderingen zijn. Het is de bedoeling dat u hierbij aanwezig bent en deze voorbereidt, door de stukken die in de vergadering aan bod komen vooraf te bestuderen. Dit kost om en nabij 2 uur voorbereidingstijd per vergadering. De MR-vergaderingen zijn in de avond en duren ook ongeveer 2 uur. Daarnaast is er vooraf aan de MR ook een overleg tussen de leerlingen, ouders en personeel, welke ongeveer 1 uur duurt.

Wat krijgt u ervoor terug?

 • U krijg de kans om mee te praten over hoe de zaken op het AC geregeld zijn.
 • U kunt zich samen met leerlingen, docenten en directie sterk maken voor goed onderwijs op het AC.
 • Per volgend schooljaar is er een vergoeding afgesproken per bijgewoonde MR vergadering inclusief de voorbereidingen van €100.

En nu?
Als u zich nu al kandidaat wilt stellen, dan kunt u een mailtje sturen naar de MR. mr@actiefcollege.nl
Na de zomer zullen we ook voor nieuwe ouders/verzorgers nog een oproep plaatsen. Als er meer dan twee kandidaten zijn, dan zullen we tegen die tijd verkiezingen organiseren. Iedere kandidaat zal dan een stukje moeten schrijven om zichzelf voor te stellen en uit te leggen waarom hij/zij in de MR wil en waarom mede-ouders op u moeten stemmen.


LEERLINGEN GEZOCHT VOOR DE MR VAN HET AC!


Beste leerlingen,

Zoals jullie misschien wel weten heeft iedere school een medezeggenschapsraad, ook wel MR genoemd. In deze MR zitten twee leerlingen, twee ouders en vier personeelsleden.

Omdat de twee leerlingen die in de MR zaten, geslaagd zijn, gaan we op zoek naar twee nieuwe leerlingen.

Wat is de rol van de  MR?
Per volgend schooljaar zal het Actief College een eigen MR hebben, die overlegt met de directeur van het AC over zaken die op het Actief College belangrijk zijn.

 • Voor leerlingen zijn bijvoorbeeld het leerlingenstatuut, de schooltijden, de lesroosters van belang.

Er komen ook andere zaken aan bod, die je misschien iets minder zeggen, zoals het schoolplan en beleidstukken. Over sommige dingen moet de MR advies uitbrengen en bij andere stukken moet de MR instemmen.

Wat wordt er van jou verwacht?

 • Er zullen per jaar een stuk of zes MR-avondvergaderingen

Het is de bedoeling dat je hierbij aanwezig bent en deze voorbereidt, door de stukken die in de vergadering aan bod komen vooraf te bestuderen. Je zal hierbij, als je dat wilt, geholpen worden door een volwassene uit de MR.

Het voorbereiden duurt 2 uur per vergadering. De MR-vergaderingen zijn in de avond en duren ook ongeveer 2 uur. Daarnaast is er vooraf aan de MR ook een overleg van 1 uur tussen de leerlingen, ouders en personeel. (In totaal dus vijf uur en dat zes keer omdat er in het jaar zes vergaderingen zijn!)

Wat krijg je ervoor terug?

 • Laten we beginnen met het simpele feit dat je er veel van kunt leren.
 • Jij krijgt een kijkje achter de schermen van de school.
 • Hiernaast krijg je de kans om mee te praten over hoe de zaken op school geregeld zijn.
 • Je kunt opkomen voor de belangen van je medeleerlingen.
 • Je krijgt bij je diploma een plusdocument, waarop extra activiteiten zoals maatschappelijke stage vermeld staan. Hierop zal dan ook je lidmaatschap medezeggenschapsraad vermeld worden.
 • Je krijgt per bijgewoonde en voorbereide MR vergadering een vergoeding van € 100.00.

En nu?
Als je je kandidaat wilt stellen, dan kun je een mailtje sturen naar de MR. mr@actiefcollege.nl

 

Laatste wijziging op in Mededelingen Schooljaar 2018-2019