Informatie begin van de cursus 2019-2020

TER INFO
De toegang tot Magister is gedurende de zomervakantie dicht gezet in verband met administratieve werkzaamheden.
Dit geldt voor de leerlingen en ouders van alle klassen.

BELANGRIJKE DATA BEGIN VAN DE CURSUS

Maandag 2 september
Vanaf 2 september vind je je nieuwe rooster op Magister.

Dinsdag 3 september
Op 3 september verwachten we de zij-instromers (dit zijn de leerlingen die in het 2e t/m 4e leerjaar instromen) in lokaal 13 om 11.00 uur. Dan maken zij kennis met hun mentor en andere docenten die een rol gaan spelen in het komende jaar, of voor derdejaars in de komende twee jaar. Uiteraard krijgen de leerlingen een rondleiding, ontvangen ze het rooster en inloggegevens voor Magister.

Woensdag 4 september
Woensdag 4 september starten we volgens het rooster met de lessen in alle leerjaren.


VERZOEK EINDEXAMENKANDIDATEN
Zit je in het vierde leerjaar, dan doe je dus eindexamen in schooljaar 2019-2020. Voor de herfstvakantie moet er een kopie ingeleverd worden van je identiteitsbewijs of paspoort bij de administratie.


INFORMATIE VOOR OUDERS EN VERZORGERS

Boekenpakket bestellen
U kunt het boekenpakket bestellen via de website van Van Dijk Educatie.
De boeken worden thuisbezorgd.

Betalingswijze
Het boekenpakket is gratis. Van Dijk vraagt aan de ouder(s), verzorger(s) een borg van € 75,00 voor het leermiddelenpakket om te bevorderen dat de boeken tijdig en correct aan het eind van het cursusjaar worden ingeleverd. Schade of vermissing van de boeken wordt met het borgbedrag verrekend. De betaling van de borg is niet verplicht. Bij het bestellen van de boeken kan aangevinkt worden of de ouder(s), verzorger(s) de borg willen betalen.
Bij het verlaten van de school wordt dit bedrag weer gerestitueerd door Van Dijk Educatie.

School- en Ouderfonds
U ontvangt in september een verzoek om de vrijwillige ouderbijdrage van € 90,00 (€ 62,50 Schoolfonds, € 5,00 Ouderfonds, € 7,50 huur kluisje en € 15,00 reiniging en herstel beschermende kleding (overall) te voldoen.
Uit het Schoolfonds worden kosten betaald die niet door het ministerie van OCW aan school worden vergoed (zoals excursies, tekenmateriaal enz.). Uit het Ouderfonds worden extra activiteiten gefinancierd. Dit fonds wordt beheerd door de Ouderraad.
Aan het begin van het schooljaar ontvangt u bericht van onze financiële administratie over de wijze van betaling. Als u vragen heeft over de betaling kunt u via de e-mail contact opnemen met Mevrouw Termeer (i.termeer@ovohw.nl).

Schoolfotograaf
In de loop van het schooljaar komt de schoolfotograaf. Bestellingen en betalingen gaan rechtstreeks via de schoolfotograaf.

Kleding
Beschermende kleding voor de lessen in de praktijkafdeling techniek, BWI, PIE en MT wordt verzorgd door de school.
Je moet alleen zelf veiligheidsschoenen aanschaffen.
Deze kun je kopen bij:
DB WorkWear
Boonsweg 41a
3274 LH  Heinenoord
tel. 0186-769061

Nieuwe leerlingen ontvangen daar 10% korting op de aanschaf van veiligheidsschoenen. Er bestaat ook een mogelijkheid om op dinsdag 3 september van 14.15 tot 15.00 uur de veiligheidsschoenen op school te passen en te bestellen. De keuze wordt genoteerd en de schoenen worden binnen 14 dagen geleverd op school. U ontvangt de rekening bij het bestellen.

Lichamelijke Opvoeding
Sportbroek (kort of lang), zaalschoenen, een handdoek en een sporttas. Een schoolshirt wordt eenmalig gratis door school verstrekt. De leerling is verplicht dit shirt tijdens de LO-lessen te dragen. Bij verlies of beschadiging is het shirt op school te koop voor Є17,50 bij de afdeling Economie.

Schoolgids 2019-2020
De schoolgids voor 2019-2020 is vanaf 2 september te vinden op onze website.

Mentorenoverzicht
De mentoren voor 2019-2020 zijn: overzicht mentoren.


 

Laatste wijziging op in Mededelingen Schooljaar 2018-2019