Informatie einde cursus


Boeken inleveren en rappport ophalen

Voordat de vakantie aanbreekt zijn er nog een paar praktische zaken die geregeld moeten worden, zoals het inleveren van de boeken en rapport ophalen.

De schoolboeken moeten op school ingeleverd worden volgens onderstaand rooster.
De boeken kunnen alleen woensdag 17 juli 2019 worden ingeleverd op het vermelde tijdstip. In het onderstaande schema is te zien op welk tijdstip je de boeken in moet leveren.

Aansluitend krijgen de leerlingen hun rapport uitgereikt van de mentor.

Daarna kunnen ze gaan genieten van een welverdiende vakantie!

Vergeet niet de inleverlijst van Van Dijk Educatie mee te nemen.
Zonder deze lijst is het inleveren niet mogelijk!
Deze lijst is op de website van Van Dijk Educatie te downloaden.
https://www.vandijk.nl

Inleveren schoolboeken volgens onderstaand tijdsschema.

Vierde leerjaar
Naast de boeken ook de kluissleutel bij de conciërge inleveren!
08.30  –  08.40  uur  LWT
08.40  –  08.50  uur  B4A
08.50  –  09.00  uur  K4A
09.00  –  09.10  uur  K4B
09.10  –  09.20  uur  K4C
09.20  –  09.30  uur  GT4A
09.30  –  09.40  uur  GT4B

Derde leerjaar
09.50  –  10.00  uur B3A
10.00  –  10.10  uur K3A
10.10  –  10.20  uur K3B
10.20  –  10.30  uur K3C
10.30  –  10.40  uur GT3A

Tweede leerjaar
10.50  –  11.00 uur  BK2A
11.00  –  11.10 uur  BK2B
11.10  –  11.20 uur  BK2C
11.20  –  11.30 uur  BK2D
11.30  –  11.40 uur  GT2E
11.40  –  11.50 uur  GT2F

Brugklas
12.00  –  12.10 uur  BK1A
12.10  –  12.20 uur  BK1B
12.20  –  12.30 uur  BK1C
12.30  –  12.40 uur  BK1D
12.40  –  12.50 uur  GT1E


Schoolboeken voor 2019-2020 bestellen

De schoolboeken voor de nieuwe cursus kunnen door ouder(s)/verzorger(s) vanaf 16 juli besteld worden.

Met de bestelcampagne probeert Van Dijk u zo goed mogelijk te informeren.
De volgende communicatiemiddelen zijn beschikbaar:

Digitale bestelbrief

Video: boeken bestellen

Video: boeken inleveren

Video: leverproces boeken

Schoolspullenmagazine


 

Laatste wijziging op in Mededelingen Schooljaar 2018-2019