Maandagenda februari

Vrijdag 1 februari
08.00 uur: laatste stagedag leerjaar 4

Maandag 4 februari
Na 12.00 uur: uitreiken rapporten (en aanvraag 10-minutengesprekken en herkansing)

Donderdag 7 februari
08.30 uur: inleveren aanvraag 10-minutengesprekken en herkansingen

Donderdag 14 februari
Vanaf 15.00 uur: 10-minutengesprekken

Vrijdag 15 februari
08.25 uur: herkansingen periode 2, leerjaar 1 t/m 4

Maandag 25 februari t/m vrijdag 1 maart
Voorjaarsvakantie

 

Laatste wijziging op in Mededelingen Schooljaar 2018-2019