Maandagenda januari (aanvulling 10-01)

Aanvullingen zijn in rood vermeld

Maandag 7 januari:
Geen lessen i.v.m. studiedag personeel

Dinsdag 8 januari
16.00-17.00 uur: beoordeling proces en product PWS 4e klas (GL)

Donderdag 10 januari:
Vanaf 15.00 uur: presentatie en eindbeoordeling PWS 4e klas (GL) in de aula

Dinsdag 15 januari:
Eerste digitale afname rekentoets 2F voor alle BB-, KB- en GL-leerlingen klas 4

Dinsdag 22 januari:
Proeflessen voor leerlingen van groep 8
I.v.m. de proeflessen vervallen de lessen voor alle leerlingen

Vrijdag 25 januari:
14.15 uur: de lessen eindigen i.v.m. de voorbereidingen voor het Open Huis
19.30-22.00 uur: Open Huis

Woensdag 30 januari:
12.00-18.00 uur: excursie  Tweede Kamer vierde leerjaar
19.00-19.45 uur: informatieavond buitenlandreis (Londen)
20.00-20.45 uur: informatieavond buitenlandreis (Berlijn)

 

Laatste wijziging op in Mededelingen Schooljaar 2018-2019