Vacature oudergeleding Medezeggenschapsraad

Het Actief College is op zoek naar een nieuw lid voor de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad (MR). Hiervoor zoeken wij een actieve, betrokken ouder.

In de MR zijn leerlingen, ouder(s)/verzorger(s), docenten en onderwijsondersteunend personeel vertegenwoordigd. Alle belangrijke zaken die met de organisatie en het onderwijs op het Hoeksch Lyceum en Actief College te maken hebben, worden door de directie aan de MR voorgelegd.

De MR vergadert ongeveer zes keer per jaar ’s avonds (van 19.00 tot 22.00 uur) op de locatie Hoefsmid 1 te Oud-Beijerland.

Heeft u belangstelling? Meer informatie kunt u krijgen bij de oudergeleding. E-mail: oudersmr@ovohw.nl.

Wilt u zich kandidaat stellen? Dan kunt u zich tot 3 november 2018 aanmelden bij de heer Hans van Es, voorzitter van de MR. E-mail: H.vanEs@hoekschlyceum.nl

 

Laatste wijziging op in Mededelingen Schooljaar 2018-2019