Verzoek: absentmeldingen niet via Hoy app melden s.v.p.

Sinds de ingebruikname van de Hoy app komen er steeds meer absentmeldingen via de app binnen. Het is in de toekomst waarschijnlijk wel de bedoeling dat dergelijke meldingen via de app gaan lopen, maar nu is dat nog niet mogelijk. Daarom verzoeken wij u de meldingen op onderstaande wijze door te geven.

Absentmeldingen
Absentmeldingen (bij ziekte, bezoek aan tandarts, etc.) worden door de medewerkers van de administratie verwerkt in Magister.
Als een leerling door ziekte afwezig is, verwachten we voor 08.30 uur een telefoontje van de ouder(s)/verzorger(s).
Een leerling die op school ziek wordt, moet zich melden bij de administratie. Bij thuiskomst belt één van de ouders/verzorgers naar school, zodat wij weten dat de leerling thuis is aangekomen. Wordt er niet gebeld dan blijft er A* (absentie onbekend) in Magister staan.
Meldingen voor tandarts, arts e.d. gelieve voor aanvang van het bezoek telefonisch door te geven.

Absentverwerking
De absenties worden tweemaal per dag (eenmaal in de ochtend en eenmaal aan het eind van de middag) door de administratie verwerkt. Als u in Magister ziet, dat er toch een A* (absentie onbekend) is blijven staan, kunt u contact met ons opnemen om dit alsnog te laten wijzigen.
De ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen met een openstaande absentie wordt/worden op dezelfde dag na 10.00 uur opgebeld.

Absentie in verband met buitengewoon verlof
Conform de Leerplichtwet zullen alle aanvragen voor extra vakantiedagen worden behandeld.
Leerlingen en ouders die vrij vragen om buiten de officiële vakantiedagen school te verzuimen dienen dit schriftelijk te doen.
De directie zal elke individuele aanvraag toetsen aan de vigerende wetgeving en conform deze beslissen.
Indien u verlof aan wilt vragen voor uw zoon of dochter kunt u hiervoor een verzoek, door middel van een aanvraagformulier vrijstelling geregeld schoolbezoek, indienen bij de teamleider.

Absentie bij lichamelijke opvoeding
Indien een leerling om medische redenen niet deel kan nemen aan de les(sen) lichamelijke opvoeding in verband met een blessure o.i.d., moet door één van de ouders/verzorgers een aanvraagformulier voor vrijstelling lichamelijke opvoeding ingevuld worden.
Dit formulier dient, volledig ingevuld, door de leerling afgegeven te worden op de administratie. De teamleider zal de aanvraag verder afhandelen.

 

Laatste wijziging op in Mededelingen Schooljaar 2018-2019