Informatie ouders, verzorgers en leerlingen (brugklas)

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij ontvangt u informatie over de start van het nieuwe schooljaar 2018-2019.

Introductie
De leerlingen worden op dinsdag 28 augustus om 08.20 uur verwacht voor de eerste schooldag. We starten met de introductiedag en laten de nieuwe brugklassers kennismaken met de school. Zij ontvangen dan ook het lesrooster. In de loop van deze startweek ontvangen de leerlingen en u alle benodigde informatie voor het eerste schooljaar op het Actief College.

Kluisjes
Alle leerlingen zijn verplicht een kluisje te huren om hun waardevolle spullen in op te bergen. In de eerste lesweek krijgen de leerlingen de sleutel van hun kluisje uitgereikt door de conciërge.

Boeken
U kunt het boekenpakket bestellen via de website van Van Dijk Educatie.

Kies op de site het goede boekenpakket:
BK1A: 1 brugklas basis/kader
BK1B: 1 brugklas basis/kader
BK1C: 1 brugklas basis/kader
BK1D: 1 brugklas basis/kader
GT1E:  1 brugklas gemengde/theoretisch (GT)

De boeken worden thuisbezorgd en zijn vanaf 6 juli te bestellen.
Het boekenpakket is gratis. Van Dijk Educatie int een borgsom van € 75,00 (bij het verlaten van de school wordt dit bedrag aan u terug betaald). Dit is echter niet verplicht. U kunt dit bij de bestelling aangeven. 

Schoolfotograaf
Op woensdag 29 augustus komt de schoolfotograaf. Bestellingen en betalingen gaan rechtstreeks via de schoolfotograaf.

Kosten en betalingswijze overig
Ouderbijdrage: € 62,50 voor het Schoolfonds*) (vrijwillig), € 5,00 voor het Ouderfonds**) (vrijwillig), € 7,50 voor de huur van het kluisje en € 15,00 voor het reiniging en herstel van beschermende kleding (overall).

*) Uit het schoolfonds worden kosten betaald die niet door het ministerie van OCW aan school worden vergoed (zoals excursies, tekenmateriaal enz.).
**) Uit het ouderfonds worden extra activiteiten gefinancierd. Het ouderfonds wordt beheerd door de ouderraad.

In september ontvangt u bericht van onze financiële administratie over de wijze van betaling.

BENODIGDHEDEN:

Actief@work in de brugklas
In de brugklas wordt gestart met Actief@work-lessen. De leerlingen hebben voor deze lessen beschermende kleding nodig. Deze bestaat uit een overall, veiligheidsschoenen en een veiligheidsbril.
De veiligheidsschoenen zijn o.a. te koop bij DB WorkWear, Boonsweg 41a te Heinenoord, (0186-769061).
Nieuwe leerlingen ontvangen daar 10% korting op de aanschaf van veiligheidsschoenen.
Er bestaat een mogelijkheid om op dinsdag 28 augustus vanaf 14.15 tot 15.00 uur de veiligheidsschoenen op school te passen en te bestellen. De keuze wordt genoteerd en de schoenen worden binnen 14 dagen geleverd op school. Leerlingen ontvangen bij de aflevering van de schoenen een gratis veiligheidsbril. U ontvangt de rekening bij het bestellen.

De overall wordt door school verstrekt en veiligheidsbrillen zijn in de lokalen aanwezig.

Lichamelijke Opvoeding
Een sportbroek (kort of lang), zaalschoenen, een handdoek en een sporttas. Een schoolshirt wordt eenmalig gratis door school verstrekt. De leerling is verplicht dit shirt tijdens de LO-lessen te dragen. Bij verlies of beschadiging is het shirt op school te koop bij de afdeling Economie voor €17,50.

Wiskunde
Een GEO-driehoek, passer, een aantal ruitjesschriften (grote ruit), kleurpotloden en een rekenmachine Casio fx 82 ms. Deze rekenmachine is ook op school te koop bij de afdeling Economie voor € 9,50.

Beeldende vorming
Potlood HB, gum, puntenslijper, kleurpotloden, viltstiften, liniaal, een dikke zwarte viltstift en een zwarte fine-liner.

Onze schoolgids te vinden op onze website.

Als u nog vragen heeft kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij zijn weer bereikbaar vanaf maandag 20 augustus (0186-612130 of via e-mail: administratie@actiefcollege.nl.

Wij wensen uw kind een hele prettige tijd toe op het Actief College en voor nu een fijne zomervakantie.

Met vriendelijke groet,
namens het team onderbouw,
P. Damen
Teamleider onderbouw

Laatste wijziging op in Mededelingen Schooljaar 2017-2018