Informatie begin cursus 2018-2019

Rooster Magister
Vanaf maandag 27 augustus vind je je nieuwe rooster op Magister.
Nieuwe leerlingen die instromen ontvangen het rooster via de mail.

Introductiedag brugklas
Op dinsdag 28 augustus (08.25-14.15 uur) beginnen de nieuwe brugklassers met een introductiedag.

Introductie zij-instromers
Nieuwe zij-instroomleerlingen worden op 28 augustus om 12.00 uur (klas 3) en om 13.00 uur (klas 2) verwacht in lokaal 13.
De leerlingen van de andere leerjaren hebben dan geen les.

Aanvang lessen
Woensdag 29 augustus starten we volgens het rooster met de lessen in alle leerjaren.

Eindexamenkandidaten
Leerlingen die eindexamen doen in het schooljaar 2018-2019 moeten voor de herfstvakantie bij de administratie,  een kopie inleveren van hun identiteitsbewijs of paspoort.

Boeken
U kunt het boekenpakket bestellen via de website van Van Dijk Educatie. De boeken worden thuisbezorgd.

Betalingswijze
Het boekenpakket is gratis.
Van Dijk vraagt aan de ouder(s), verzorger(s) een borg van € 75,= voor het leermiddelenpakket om te bevorderen, dat de boeken tijdig en correct aan het eind van het cursusjaar worden ingeleverd. Schade of vermissing van de boeken wordt met het borgbedrag verrekend. De betaling van de borg is niet verplicht.
Bij het bestellen van de boeken kan aangevinkt worden of de ouder(s), verzorger(s) de borg willen betalen. Bij het verlaten van de school wordt dit bedrag weer gerestitueerd door Van Dijk Educatie.

Ouderbijdrage (schoolfonds en ouderfonds)
U ontvangt in september een verzoek om de vrijwillige ouderbijdrage van € 90,= (€ 62,50 schoolfonds, € 5,00 ouderfonds, € 7,50 huur kluisje en
€ 15,= reiniging en herstel beschermende kleding (overall) te voldoen.
Uit het schoolfonds worden kosten betaald die niet door het ministerie van OCW aan school worden vergoed (zoals excursies, tekenmateriaal enz.).
Uit het ouderfonds worden extra activiteiten gefinancierd. Het ouderfonds wordt beheerd door de ouderraad.

Schoolpas
Alle leerlingen krijgen in september een nieuwe schoolpas.

Schoolfoto
Op 29 augustus worden er foto’s gemaakt van alle leerlingen en klassen. Bestelling en betaling gaan rechtstreeks via de schoolfotograaf.

Kleding
Beschermende kleding voor de lessen in de praktijkafdeling techniek en actief@work wordt verzorgd door de school.
Je moet alleen zelf veiligheidsschoenen aanschaffen.

Deze kun je o.a. kopen bij:
DB WorkWear
Boonsweg 41a
3274 LH  Heinenoord
Tel. 0186-769061

Nieuwe leerlingen ontvangen bij DB Workwear 10% korting op de aanschaf van veiligheidsschoenen. Er bestaat ook een mogelijkheid om op dinsdag 28 augustus van 14.15 tot 15.00 uur de veiligheidsschoenen op school te passen en te bestellen. De keuze wordt genoteerd en de schoenen worden binnen 14 dagen geleverd op school.
U ontvangt de rekening bij het bestellen.

Lichamelijke Opvoeding
Voor de lessen van LO heeft de leerling een sportbroek (kort of lang), zaalschoenen, een handdoek en een sporttas nodig. Een schoolshirt wordt eenmalig gratis door school verstrekt. De leerling is verplicht dit shirt tijdens de LO-lessen te dragen. Bij verlies of beschadiging is het shirt op school te koop voor €17,50 bij de afdeling Economie.

Schoolgids
De schoolgids staat op onze website.

Namens alle medewerkers een fijne zomervakantie toegewenst. We zien iedereen graag gezond en uitgerust terug in augustus!

 

Laatste wijziging op in Mededelingen Schooljaar 2017-2018