Lintstage voor vierdejaars leerlingen (2018-2019)

De leerlingen uit het vierde leerjaar (met uitzondering van 4GL-leerlingen) lopen allemaal een lintstage. Een lintstage is een stage van meerdere, niet aaneengesloten dagdelen.
De stage wordt binnen een afgebakende periode uitgevoerd en loopt als een lint door deze periode heen.

De lintstage op vrijdag voor de aanstaande vierdejaars begint in september.

Onderstaand documenten die voor de leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) van belang zijn:
Stagebrief ouder(s)/verzorger(s)
Stagebrief bedrijven
Formulier gegevens beroepsoriënterende lint stage

 

Laatste wijziging op in Mededelingen Schooljaar 2017-2018