Informatie voor alle leerlingen die nog geen voldoende hebben gehaald voor de rekentoets

Dinsdag 5 juni om 14.15 uur  is de derde afname rekentoets 2F voor  alle BB, KB en GL leerlingen klas 4.
Leerlingen met dyslexie krijgen de toets met verklaring en 30  minuten extra tijd.

Voor BB leerlingen is er ook een rekentoets  2A. Deze toets voor BB leerlingen is een extra kans.
De leerlingen mogen zelf beslissen welk cijfer op de bijlage bij de cijferlijst wordt vermeld.  Daarbij is niet zichtbaar of het een 2F/2ER cijfer betreft of een cijfer voor de rekentoets  2A.

Het resultaat van de rekentoets telt voor leerlingen op het vmbo niet mee voor het behalen van een diploma. Wel wordt het resultaat vermeld op de bijlage bij de cijferlijst voor BB leerlingen. 

KB en GT leerlingen krijgen het cijfer op hun cijferlijst.

Je kunt alvast ( ook thuis ) oefenen via de website : oefenen.duo.nl/facet  

Groet van mevrouw Venema

 

Laatste wijziging op in Mededelingen Schooljaar 2017-2018