Presentaties van de ouderavond tweede leerjaar (27 maart)

Tijdens de ouderavond voor ouders en verzorgers van leerlingen uit het 2e leerjaar, hebben de heren Boogaard en De Jong onderstaande presentaties behandeld.
Mocht u deze presentaties over de profielkeuze nog een keer willen nalezen, dan kunt u op onderstaande linkjes klikken.

Presentatie ouderavond leerjaar 2

Keuze profielen leerjaar 2: vervolgopleiding

Keuze profielen leerjaar 2: presentatie profielvakken

Als er nog vragen zijn, kunt u een mail sturen aan de decaan, de heer De Jong (b.dejong@actiefcollege.nl) of de teamleider, de heer Boogaard (k.boogaard@actiefcollege.nl).

 

 

 

Laatste wijziging op in Mededelingen Schooljaar 2017-2018