Bezoek aan de haven (3e leerjaar, afd. EC)

De leerlingen van het derde leerjaar, van de afdeling Economie & Ondernemen, hebben een bezoek gebracht aan de Rotterdamse haven. Per bus is de klas door een gids rondgeleid in het havengebied. Ook is het bedrijf Fruitwharf bezocht en het enorme containeroverslag bedrijf Europe Container Terminals (ECT). Dit is het grootste overslagbedrijf in Europa voor containers. Vooral het laatste bedrijf maakte veel indruk; er lagen grote schepen die geladen/gelost werden en de containers die automatisch van de ene plek naar de andere werden gereden maakten indruk.

De leerlingen hebben ook een parcours van opdrachten, testjes en andere leuke praktijkgerelateerde activiteiten uitgevoerd op de Havenexpositie van EIC Mainport Rotterdam. Dit interactieve deel van het programma vonden de leerlingen erg leuk!